12.11.2022 19:00
Turno 4
HC Lokomotiv Centvai
HC Lokomotiv Centvai
HC Hornets
HC Hornets
5
0